การดูแลต้นอินทผาลัม

การดูแลต้นอินทผลัม / ต้นอินทผาลัม 

อินทผลัมเป็นพืชที่ขอบอากาศร้อนและต้องปลูกอยู่กลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดส่องสว่างตลอดวัน อินทผลัมจะไม่เจริญเติบโตหากปลูกอยู่ในร่ม อินทผลัมสามารถเจริญเติบโตได้อุณหภูมิตั้งแต่ 7°C เป็นต้นไป โดยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่ 32°C และยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนไปถึง 38°C/40°C ซึ่งหากอุณหภูมิสูงกว่านี้อัตราการเจริญเติบโตของอินทผลัมจะเริ่มลดลง อินทผลัมสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ แต่ระยะเวลาต้องไม่นานจนเกินไป โดยจะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว ถึงแม้อินทผลัมสามารถทนแล้งได้ดีเป็นระยะเวลานานก็ตาม แต่อินทผลัมเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากในการให้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นจึงต้องมีการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาวด้วย สำหรับดินทีเหมาะสมคือดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบระบายน้ำที่ดีและมีอากาศถายเทได้สะดวก
เราบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอินทผลัมที่เหมาะกับอากาศในประเทศไทย การคัดเลือกต้นกล้าอินทผลัม ต้นกล้าอินผลัมเพศผู้ ต้นกล้าอินทผลัมเพศเมีย ความแตกต่างระหว่างอินทผลัมที่เพาะด้วยเมล็ด และอินทผลัมที่เพาะจากเนื้อเยื่อ การปลูกอินผลัม การดูแลรักษาและการแก้ปัญหา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจัดจำหน่ายอินทผลัม

ต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุกสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามา เป็นต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์ดี
ที่ผ่านการรับรองว่า ถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ ทั้งอินทผลัมต้นตัวผู้ และอินทผลัมต้นตัวเมีย โดยมีเอกสารรับรองถูกต้องจากแลปที่นำเข้ามา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้สายพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตรงตามต้องการ

ต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสวนของเราทุกต้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ติดสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 061-559-6651 คุณปิ๊ก

บทความจาก  idatepalm

1 ความคิดเห็น: