วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อต้นกล้า
โอนเงินวางมัดจำ10% ของยอดสั่งซื้อ
หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้

# ชื่อ นามสกุล
# ที่อยู่
# เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


หลังจากได้รับข้อมูลการโอนเงินแล้ว
# ทีมงานเกษตรรักษ์ดินจะออกบิล
   ใบเสร็จรับเงิน(ค่ามัดจำ)
# และใบนัดส่งสินค้า

ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นหลักฐานรับรองการโอนเงินค่ามัดจำ


วิธีการปลูกอินทผาลัมพันธุ์สยามS1
# ทีมงานเกษตรรักษ์ดินจะนำต้นกล้าที่ได้สั่งซื้อ ตามบิลใบเสร็จรับเงิน(ค่ามัดจำ)
   ไปส่งมอบให้กับทางเกษตรกร ตามใบนัดส่งสินค้าถึงแปลงของเกษตรกร
# พร้อมกับแนะนำขั้นตอนรวมถึงสาธิตวิธีการปลูกอินทผาลัมให้กับทางเกษตรกร
   ตลอดจนวิธีการดูแลรักษา พร้อมเก็บเงินสดคงเหลือ90% ที่แปลงในวันส่งสินค้า เกษตรกรต้องทำการชำระเงินส่วนที่เหลืออีก90% หลังจากเกษตรกรได้รับสินค้าตามยอดสั่งซื้อ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 061-559-6651, 061-639 1491


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น